สำนักงานใหญ่กระเบื้องไม้งาม | Main Ofiice Address
77/8 หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ประเทศไทย
77/8 Moo.3 Sanklang Sankampang Chiangmai 50130 Thailand

Tel: 66 5333 8776, 66 5338 4534 Fax: 66 5338 5007