กระเบื้องไม้งาม ROOF TILES CEMENT TILES EMBOSSED TILES CERAMIC TILES ABS MOULDS SPECIAL ITEMS INSTALLATION STORY & AWARDS CONTACT US


กระเบื้องซีเมนต์ / Embossed Cement Tiles
Size 8" x 8" Inch / 25 sheet per 1 sq.m.

Can produce the pattern according to customer design.


Photo Gallery ภาพผลงานตัวอย่าง

ไอรีน

ไอรีน
ไอรีน
ไอรีน
ไอรีน
ไอรีน
ไอรีน
ไอรีนมณียกช่อ

มณียกช่อ
มณียกช่อ
มณียกช่อ
มณียกช่อ
มณียกช่อ
มณียกช่อ
มณียกช่อผ้าเย้า

ผ้าเย้า
ผ้าเย้า
ผ้าเย้า
ผ้าเย้า
ผ้าเย้า
ผ้าเย้า
ผ้าเย้าเพชรพวง

เพชรพวง
เพชรพวง
เพชรพวง
เพชรพวง
เพชรพวง
เพชรพวง
เพชรพวงเรยีนา

เรยีนา
เรยีนา
เรยีนา
เรยีนา
เรยีนา
เรยีนา
เรยีนาธาราลัย

ธาราลัย
ธาราลัย
ธาราลัย
ธาราลัย
ธาราลัย
ธาราลัย
ธาราลัยเทเวศ

เทเวศ
เทเวศ
เทเวศ
เทเวศ
เทเวศ
เทเวศ
เทเวศเวนิส

เวนิส
เวนิส
เวนิส
เวนิส
เวนิส
เวนิส
เวนิสลายขอบ

ลายขอบ
ลายขอบ
ลายขอบ
ลายขอบ
ลายขอบ
ลายขอบ
ลายขอบ
Solid Color for Embossed Tiles


Silicone Coating

Solid Color for Embossed Tiles
1 Green
Solid Color for Embossed Tiles
2 Black
Solid Color for Embossed Tiles
3 White
Solid Color for Embossed Tiles
4 Red
Solid Color for Embossed Tiles
5 Yellow
Solid Color for Embossed Tiles
6 Brown
Solid Color for Embossed Tiles
7 Gray

Waxed Surface

Solid Color for Embossed Tiles
1 Green
Solid Color for Embossed Tiles
2 Black
Solid Color for Embossed Tiles
3 White
Solid Color for Embossed Tiles
4 Red
Solid Color for Embossed Tiles
5 Yellow
Solid Color for Embossed Tiles
6 Brown
Solid Color for Embossed Tiles
7 Graytiles

special promotion บริษัท กระเบื้องไม้งาม จำกัด: 77/8 หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
Mai Ngam Tiles Co.,Ltd.: 77/8 Moo.3 Sanklang Sankampang Chiangmai 50130 Thailand
Tel: +6653-338776, Mobile: +6693-1309000
E-mail: maingamtiles2011@gmail.com
Usage Statistics: 0062554
facebook line youtube
instagram pinterace