กระเบื้องไม้งาม ROOF TILES CEMENT TILES EMBOSSED TILES CERAMIC TILES ABS MOULDS SPECIAL ITEMS INSTALLATION STORY & AWARDS CONTACT US


"กระเบื้องไม้งาม ผู้เชี่ยวชาญงานกระเบื้อง"


กระเบื้องไม้งาม

บริษัท กระเบื้องไม้งาม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เป็นบริษัทที่ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพื้นและผนัง รวมถึงงานเขียนภาพบนกระเบื้องเซรามิค เราเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก เรามีการปรับปรุงและพัฒนาตัวสินค้าตลอดเวลา ปัจจุบันเราได้ ITAP ( สวทช. ) เข้ามาช่วยดูแลปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องคุณภาพของสินค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจในคุณภาพของสินค้า เรายังสามารถออกแบบลายกระเบื้องและสีสรรตามความต้องการของลูกค้าได้

ด้านการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานของตัวสินค้าและบริการ

ด้วยศักยภาพและความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน บริษัท กระเบื้องไม้งาม จึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน โดยเน้นสินค้าคุณภาพความสวยงามความละเอียดที่พัฒนาแล้วเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการโดยรวมของลูกค้าเป็นหลัก
  Maingam Tiles Co.,Ltd. established in 1993, is the manufacturer and distributor of Ceramic Tiles, Encaustic Cement Tiles, Decorative Tilework. Our products are manufactured using advanced equipments coupled with high standard production technology and skilled labour force which reflect on the quality of the products and satisfaction of the customers. Presently, National Science and Technology Development Agency of Thailand (NSTDA) under Industrial Technology Assistance Program (ITAP) has provided support in maintaining the required standard of our products and helps us improve and uplift the quality of the products.

Maingam Tiles Co.,Ltd. continuously strives to improve ourselves through technology and human resources in the ever changing business environment to meet the needs of our customers and maximize customer satisfaction which has always been our primary goal. We can also design the patterns and colors according to the needs of our customers.

Maingam Tiles Co.,Ltd. vision is to develop into the leading manufacturer and distributor of quality Ceramic Tiles and Encaustic Cement Tiles. We believe firmly in the value of innovation and set out to achieve stable growth and expansion by providing quality products and services to our valuable customers."รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ"


ปี 2017 GCIP Thailand
ปี 2017 GCIP Thailand
 
ปี 2013 เกียรติบัตรจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในงาน Chiangmai Design Award
ปี 2013 เกียรติบัตรจากการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในงาน Chiangmai Design Award
 
ปี 2013 เกียรติบัตรจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในงาน Chiangmai Design Award
ปี 2013 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการออกแบบกระเบื้องซีเมนต์ลายผ้า
ในงานพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาไทย
ระดับประเทศ จัดโดย DIP กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์
         
ปี 2013 เกียรติบัตรจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในงาน Chiangmai Design Award
ปี 2013 รางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค
จากกระเบื้องซีเมนต์พิมพ์ลาย โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
ปี 2013 เกียรติบัตรจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในงาน Chiangmai Design Award
ปี 2011 กระเบื้องไม้งามได้รับหนังสือรับรองความเป็นเลิศ
ในการพัฒนาวัสดุประจำปี
   


tiles

special promotion บริษัท กระเบื้องไม้งาม จำกัด: 77/8 หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
Mai Ngam Tiles Co.,Ltd.: 77/8 Moo.3 Sanklang Sankampang Chiangmai 50130 Thailand
Tel: +6653-338776, Mobile: +6693-1309000
E-mail: maingamtiles2011@gmail.com
Usage Statistics: 0062558
facebook line youtube
instagram pinterace