กระเบื้องปลายตัดเล็ก (Pai Tad Lek Tile)


กระเบื้องมุงหลังคาสไตล์ล้านนา สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงแค่ความทนทานของซีเมนต์เท่านั้นอีกทั้งยังสวยงาม
กลมกลืนกับธรรมชาติ และผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
กระเบื้องปลายตัดเล็ก (Pai Tad Lek Tile)
กระเบื้องปลายตัดเล็ก (Pai Tad Lek Tile) ขนาด: 15 x 26 ซ.ม.
น้ำหนัก: 1 กก.
ระยะแป: 18 ซ.ม.
จำนวนต่อ ตรม.: 74 แผ่นPhoto Gallery
ภาพผลงานตัวอย่าง