กระเบื้องปลายตัดใหญ่ (Pai Tad Yai Tile)


กระเบื้องมุงหลังคาสไตล์ล้านนา สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงแค่ความทนทานของซีเมนต์เท่านั้นอีกทั้งยังสวยงาม
กลมกลืนกับธรรมชาติ และผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
กระเบื้องปลายตัดใหญ่ (Pai Tad Yai Tile)
กระเบื้องปลายตัดเล็ก (Pai Tad Lek Tile) ขนาด: 20 x 27 ซ.ม.
น้ำหนัก: 1.5 กก.
ระยะแป: 20 ซ.ม.
จำนวนต่อ ตรม.: 48 แผ่นPhoto Gallery
ภาพผลงานตัวอย่าง