กระเบื้องรูปคลื่น (Roob Kaun Tile)


กระเบื้องมุงหลังคาสไตล์ล้านนา สัมผัสกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงแค่ความทนทานของซีเมนต์เท่านั้นอีกทั้งยังสวยงาม
กลมกลืนกับธรรมชาติ และผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่นกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
กระเบื้องรูปคลื่น (Roob Kaun Tile)
กระเบื้องรูปคลื่น (Roob Kaun Tile) ขนาด: 19 x 31 ซ.ม.
น้ำหนัก: 1.3 กก.
ระยะแป: 12 ซ.ม.
จำนวนต่อ ตรม.: 42 แผ่นPhoto Gallery
ภาพผลงานตัวอย่าง